MED GENERO HUS

A. ENERGIEFFEKTIV YTTERVÄGG

Tillverkad som prefabricerad trästomme Steico, som stora element monterade på byggplatsen. Den totala väggtjocklek är 310 mm. Klimatskalets värmegenomgångskoefficient är U=0,14 W/m2*K.

 

 

roundpoint1 DIFFUSIONSÖPPEN PUTS

roundpoint2 ARMERINGSNÄT

roundpoint3 STEICO PROTECT FASADSKIVA, 40 mm tjock

roundpoint4 STEICO WALL PELARE SW45X240

       STEICO FLEX ISOLERING, 240 mm tjock

roundpoint5 OSB3-SKIVA, 15mm tjock

roundpoint6 GIPSSKIVA, 12.5mm tjock

technologia-img-a

B. INNERVÄGG

Med tekniken som prefabricerad trästomme (flerskiktsvägg) som storformatselement. Väggens totala tjocklek är 170/210 mm.

 

roundpoint1 Gipsskiva, 12.5mm tjock

roundpoint2 OSB3-skiva, 12mm tjock

roundpoint3  KVH Balk 60×120/160
       Steico Flex isolering, 120mm tjock

roundpoint4 OSB3-skiva, 12mm tjock

roundpoint5 Gipsskiva, 12.5mm tjock

technologia-img-b

 

C. ENERGISNÅLT TAK

Takkonstruktionen är utförd med tekniken med prefabricerad trästomme.

Klimatskalets värmegenomgångskoefficien är U=0,12 W/m2*K.

roundpoint1 Takpannor

roundpoint1 Bär- och ströläkt

roundpoint1 Takmembran

roundpoint1 Steico Universal, 24mm tjock

roundpoint1 Steico taksparre SJ45x300

      Steico Flex isolering, 300mm tjock

roundpoint1 OSB3-skiva, 15mm tjock

roundpoint1 Gipsskiva, 12.5mm tjock

technologia-img-c

D. MELLANBJÄLKLAG

Bjälklaget är utfört av prefabricerad trästomme Steico.

Det bärande elementet består av STEICO bjälkar med mellanliggande ljudisolering.

Dessutom är bjälklaget ljudisolerat med hårda träullsplattor Isorel och betongpågjutning.

 

roundpoint1 Övre ytskikt

roundpoint1 Gipsavjämning, 50mm tjock

roundpoint1 Steico Isorel, 19mm tjock

roundpoint1 OSB3-skiva, 22mm tjock

roundpoint1 Steico SJ60x240
       Steico Flex isolering, 100mm tjock

roundpoint1 Gipsskiva, 12.5mm tjock, i 65mm tjockt ramverk

tehcnologiad

 

E. GRUNDPLATTA

Grundplattan är en perfekt lösning för grundläggning av stommonterade hus. Med sina värmelagringsegenskaper skyddar fundamentet mot fukt och ger en stabil temperatur i vårt hus.

Ett tjockt värmeisoleringsskikt som grundplattan vilar på skyddar den mot energiförlust. Lastöverföring över hela plattan gör att grundläggning även kan ske på svaga marker som är känsliga för sättningar.